8. Česko-Slovenská Študentská Vedecká Konferencia vo Fyzike
18.-19. mája 2017, FMFI UK v Bratislave.Experimentálna fyzika

  1. Oliver Váhovský, PF UPJŠ
  2. Tomáš Hudec, FMFI UK
  3. Marián Janík, FMFI UK

Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc

  1. Alena Harlenderová, FJFI ČVUT
  2. Adam Broniš, FMFI UK
  3. Lucia Anna Husová, PF UPJŠ

Všeobecná fyzika a didaktika fyziky

  1. Andrej Hovan, PF UPJŠ
  2. Tünde Kiss, FMFI UK
  1. Jaroslav Merc, PF UPJŠ
  2. Daniel Gromada, FJFI ČVUT