Organizačný výbor


Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komennského
Mlynská dolina, 84248 Bratislava, Slovakia

emailový kontakt
tel: + 421 02 602 95 585

 

 

 

 

Miesto konania


Univerzita Komennského
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Pavilón fyziky
Mlynská dolina, 84248 Bratislava, Slovakia
www stránka
autobusové spojenie

 


Zväcšit mapu