8. Česko-Slovenská Študentská Vedecká Konferencia vo Fyzike
18.-19. mája 2017, FMFI UK v Bratislave.


Organizačné pokyny pre účastníkov

 

 

Registrácia účastníkov

 

Účastníci sú očakávaní 18.5. v čase od 10:00 do 12:00 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline.

Ako nás nájdete?

 

Najvhodnejšie cestovné spojenie do Bratislavy je možné zistiť napr. na http://www.cp.sk. Mapa Bratislavy s vyhľadaním spojení na fakultu je prístupná na http://www.imhd.sk/ba/ alebo http://www.dbp.sk.

  • Doprava zo železničnej (Hlavnej) stanice na FMFI UK: najvhodnejšie spojenie je autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada.
  • Z autobusovej stanice Mlynské nivy sa možno dostaťna FMFI UK autobusom č.70 smer Most SNP a odtiaľ buď autobusom č. 28 smer Devínska Nová Ves (vystúpiť na zastávke Botanická záhrada) alebo električkami v smere Karlova Ves alebo Dúbravka (opäť vystúpiť na zastávke Botanická záhrada).


V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 5323/1991-62 cestovné náklady účastníkom aj vyslaným členom komisií hradí vysielajúca vysoká škola resp. fakulta (čl. 5, odst. 3).

Ubytovanie

 

Ubytovanie majú účastníci ako aj vyslaní členovia komisií zabezpečené v hoteli Družba, Botanická 25, v blízkosti fakulty. Ubytovanie hradí usporiadateľ, FMFI UK v Bratislave. Po prehliadke katedier fakulty sa účastníci presunú na miesto ubytovania.

Stravovanie

 

Stravovanie je zabezpečené formou stravných lístkov (obed 18.5. a 19.5) ktoré budú vydané účastníkom pri registrácii. Raňajky pre účastníkov zabezpečíme v priestoroch fakulty. Obedy sa podávajú vo fakultnej jedálni. Stravovanie hradí usporiadateľ, t.j. FMFI UK Bratislava.