8. Česko-Slovenská Študentská Vedecká Konferencia vo Fyzike
18.-19. mája 2017, FMFI UK v Bratislave.


Harmonogram ČSŠVK:

 

 • 30.4.2017 - posledný termín na podanie záväznej prihlášky do Česko-Slovenskej ŠVK 2017

 • 18.5.2017

  • 9.00 - 12.00  Registrácia a ubytovanie účastníkov (priestory pri vchode, budova Fyziky F1)

  • 12.00 - 13.30  Obed (jedáleň podľa výberu, pavilón F1, alebo matematika)

  • 14.00 - 14.30  Zasadanie hlavnej poroty a porôt odborných komisií (zasadačka dekana)

  • 14.00 - 17.00  Prehliadka pracovísk fyziky FMFI UK v Bratislave

  • 19.00               Recepcia (bufet FREEFOOD, pavilón matematiky)

 • 19.5.2017

  • 09.00 - 11.00  Prezentácia prác v jednotlivých sekciách

  • 11.00 - 12.30  Obed (jedáleň v pavilóne F1)

  • 11.00 - 12.00  Zasadanie porôt odborných sekcií

  • 12.30 - 13.00  Zasadanie hlavnej poroty (F1-364)

  • 13.30               Slávnostné vyhlásenie výsledkov a ukončenie 8.Česko-slovenskej ŠVK vo fyzike a odovzdanie cien (F1-364)

 

Program na stiahnutie.