8. Česko-Slovenská Študentská Vedecká Konferencia vo Fyzike
18.-19. mája 2017, FMFI UK v Bratislave.Experimentálna fyzika


Miesto a čas:   F2-272, 9:00

Komisia:         doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD., RNDr. Róbert Tarasenko, PhD., RNDr. Michal Stano, PhD.


Súťažiaci:       Hudec Tomáš (FMFI UK Bratislava), Low Friction Thin Films Prepared by Means of Highly Ionized Deposition Technologies

Janík Marián (FMFI UK Bratislava), Structural analysis of tantalum-alloyed Ti-Al-N hard coatings

Král Daniel (MFF UK Praha), Optické a magnetooptické vlastnosti Heuslerových slitin

Multáňová Patrícia (FMFI UK Bratislava), Disociatívny elektrónový záchyt a elektrónová ionizácia biomolekúl

Nagy Ľuboš (FMFI UK Bratislava), Využitie magnetických nanočastíc pre cielený transport liečiva

Váhovský Oliver (UPJŠ Košice), Magnetooptické štúdium tvaru doménovej steny v amorfnom sklom potiahnutom mikrodrôteJadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc


Miesto a čas:   F1-364, 9:00

Komisia:         Doc. Dr. Ivan Sýkora, doc. Stanislav Antalic, PhD, , RNDR. Monika Müllerová, PhD.


Súťažiaci:       Broniš Adam (FMFI UK Bratislava), Identifikácia izoméru 217Th v reakcii 40Ar+181Ta->221Pa*

Eckertová Terézia (FMFI UK Bratislava), Mapovanie radónu vo vodách pohorí západného Slovenska

Harlenderová Alena (FJFI ČVUT Praha), Elliptic flow of J/psi meson in U+U collisions at STAR experiment

Husová Lucia Anna (FMFI UK Bratislava), Uhlové korelácie s podivnými časticami

Keréni Peter (FMFI UK Bratislava), The reactor antineutrino signal map of Slovakia

Kvapil Jakub (FJFI ČVUT Praha), Nabité půvabné mezony v Au+Au srážkáchVšeobecná fyzika a didaktika fyziky


Miesto a čas:   F1-326, 9:00

Komisia:         prof. RNDr. Peter Babinec, PhD., doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., RNDr. Vladimír Tkáč, PhD.


Súťažiaci:       Gromada Daniel (FJFI ČVUT Praha), Classification of realizations of low-dimensional Lie algebras

Hovan Andrej (UPJŠ Košice), Zobrazovanie modelových organizmov s vysokým rozlíšením

Kiss Tünde (FMFI UK Bratislava), Predstavy žiakov základných škôl vo vyučovaní fyziky

Ružičková Natália (FMFI UK Bratislava), Protein-lipid monolayers as a tool for detection of trypsin activity

Szalonová Zuzana (UPJŠ Košice), LED dióda vo vyučovaní fyziky

Žáček Ondřej (MFF UK Praha), Klimatologie oblačnosti České republice a okolí se zaměřením na nízkou oblačnost

Merc Jaroslav (UPJŠ Košice), Súčasná aktivita symbiotickej dvojhviezdy AG Draconis

Wannous Jarier (FMFI UK Bratislava), Od pojmu hybnosť k pojmu sila vo vyučovaní fyziky na gymnáziu