8. Česko-Slovenská Študentská Vedecká Konferencia vo Fyzike
18.-19. mája 2017, FMFI UK v Bratislave.Vážení kolegovia,


s potešením Vám oznamujeme, že naša fakulta zorganizuje 8. ročník Česko-slovenskej študentskej vedeckej konferencie vo fyzike. Konferencia sa bude konať v dňoch 18. a 19. mája 2017 na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Podrobné informácie o konferencii budú sprístupnené na webovej stránke http://neon.dpp.fmph.uniba.sk/svk17 po 27. 3. 2017. Stránka bude prístupná aj cez hlavnú stránku fakulty.


Navrhujeme prezentáciu prác v nasledovných sekciách:


Vaše vyjadrenie k tomuto návrhu ako aj zaslanie mien a údajov týkajúcich sa kontaktnej osoby, ktorá bude zastupovať Vašu fakultu, prosím zašlite do 31. marca 2017 na e-mailovú adresu urban@fmph.uniba.sk. S týmto zástupcom budeme komunikovať prostredníctvom organizačného výboru.


prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

dekan fakulty FMFI UK v Bratislave

20. marca 2017Status súťaže

Status súťaže na stiahnutie