4. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie vo fyzike sa konal 16.- 17. mája 2013 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

 

Výsledky

 

Biofyzika a chemická fyzika

 

1. miesto Šárka Gregorová MFF Praha Ramanova mikrospektroskopie vakuol kvasinek druhu Candida albicans
2. miesto Adam Olas FMFI UK Využitie magnetozómov v terapii mozgových nádorov
3. miesto Michaela Maliňáková UPJŠ Štúdium fyzikálnych vlastností optickej pinzety

 

Didaktika fyziky

 

1. miesto Jozef Bašista UPJŠ Experimenty so vzduchom a héliom plnenými balónmi
2. miesto Bianka Gergeľová FMFI UK Vedenie žiakov gymnázia ku skupinovej práci prostredníctvom metodických materiálov
3. miesto Erik Bayerl UMB BB Súbor trojrozmerných pomôcok pre podporu fyzikálneho vzdelávania

 

Teoretická fyzika

 

1. miesto Tomáš Bzdušek FMFI UK The Anomalous Spectral Function of Superconductors
2. miesto Stanislav Hrivňak UPJŠ Dynamické vlastnosti Isingovho modelu v náhodných poliach
3. miesto Matúš Rebič UPJŠ Magnetoelastickou interakciou vyvolané reentrantné fázové prechody v presne riešitel’nom Isingovom modeli

 

Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc

 

1. miesto Andrej Babič FMFI UK On the Possibility of Leptonic CP Violation Due to Majorana Neutrinos
2. miesto Mária Špavorová UPJŠ Hľadanie signálu produkcie eta- jadier v experimente na Nuklotróne v SÚJV
3. miesto Ivan Kontuľ FMFI UK Grafitizácia vzoriek pri príprave terčov pre urýchľovačovú hmotnostnú spektrometriu

 

Experimentálna fyzika

 

1. miesto Michal Vališka MFF Praha Evolution of magnetism in UCo(1−x)Ru(x)Ge
2. miesto Samuel Dobák UPJŠ Vplyv striedavého magnetického poľa na komplexnú permeabilitu lisovaných vzoriek pripravených rôznym spôsobom mletia amorfnej pásky typu Vitroperm
3. miesto Jaroslav Valenta MFF Praha Tlakem indukované změny v magnetickém chování sloučenin typu RECo2

 

 

Status súťaže

Status súťaže na stiahnutie