Cieľ školy

Cieľom letnej školy FTL je sprostredkovať doktorandom (aj motivovaným študentom nižších stupňov štúdia) prehľad aktuálnych a perspektívnych smerov výskumu v oblasti fyziky kondenzovaných látok a materiálov. Aktuálny tretí ročník vychádza z formátu vlaňajšej školy, na ktorej si 25 študentov vypočulo 18 prednášok. V r. 2024 opäť predstavíme široké spektrum tém pokrývajúce teóriu, experiment, simulácie a aplikácie javov v kondenzovaných látkach. Spolu je plánovaných 15 prednášok v slovenskom a anglickom jazyku (každá v dĺžke 60 min vrátane diskusie), ktoré budú mať výrazný vzdelávací akcent a budú primerane zrozumiteľné študentom aj vedcom, ktorí nie sú špecialisti v danej oblasti. Do programu sme opäť zaradili prednášky o nedávnych Nobelových cenách za fyziku. Rovnako ako v minulom ročníku bude vytvorený priestor pre prezentácie vlastných výsledkov študentov, kde každý študent bude mať k dispozícii krátku prednášku (10+2 min, formát známy napr. z konferencie APS March meeting), čo umožní študentom prezentovať vlastné výsledky. V rámci podujatia bude tiež dostatočný priestor pre nadviazanie užších pracovných aj neformálnych kontaktov. Streda bude tradične venovaná turistickému výletu v atraktívnom prostredí Nízkych Tatier. Abstrakty pozvaných aj študentských prezentácií budú uvedené v knihe abstraktov, ktorá bude zverejnená na webovej stránke.

Škola sa koná s podporou grantu APVV-19-0371.

Tešíme sa na Vašu účasť.Kontakt

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
martonak@fmph.uniba.sk

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
michal.jascur@upjs.sk

Dôležité dátumy

12.04.2024
registrácia

15.04.2024
akceptácia prihlášok

po 15.04.2024
rezervácia hotela

Prezentácie

15 pozvaných prednášok
po 60 minút

študentské prednášky
10+2 minúty

Zborník konferencie

Abstrakty pozvaných aj študentských prezentácií budú uvedené v knihe abstraktov zverejnenej na webovej stránke.

Organizátori