Zoznam registrovaných účastníkov

1 cze Sara Abbasi, Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
2 svk Ishaan Ahuja, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
3 svk Djeylan Aktas, SAV
4 svk Pavlo Baloh, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
5 svk Martin Baránek, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
6 svk Erik Bartoš, Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
7 svk Monika Bírová, Fyzikálny ústav SAV, v.v.i.
8 svk Peter Bokes, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
9 svk Jozef Brestenský, Comenius University, Emeritný učiteľ na FMFI UK
10 svk Alexander Búcsi, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
11 svk Peter Čermák, FMFI UK
12 svk Marcela Chovancová, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
13 svk Žofia Chrobáková, FMFI UK v Bratislave
14 svk Marcel Človečko, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
15 svk Mária Csatáryová, Prešovská univerzita
16 cze Stanislav Daniš, MFF UK Praha
17 svk Petro Danylchenko, Institute of Physics, Faculty of Science, P.J. Šafárik University
18 svk Jarmia Degmová, FEI STU
19 svk Sandra Ďurčányová, Univerzita Komenského v Bratislave
20 svk Andrea Džubinská, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21 cze Aurél Gábris, České vysoké učení technické v Praze
22 svk Veronika Gáliková, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
23 svk Stefan Gmuca, Fyzikálny ústav SAV, v.v.i
24 svk Kamil Goliaš, Slovenská Akadémia Vied
25 ind Rani Hari Ponnamma , National Institute of Technology Warangal India
26 svk František Herman, FMFI UK
27 svk Tibor Hianik, FMFI UK
28 cze Adam Hlaváč, Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
29 svk Peter Hockicko, Žilinská univerzita v Žiline
30 cze Jitka Houfková, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
31 cze Eduard Hulicius, FZÚ AVČR v.v.i.
32 svk Sergej Iľkovič, Prešovská univerzita
33 svk Kmec Jozef, FHaPV,Prešovská univerzita
34 svk Anna Khylenko, Univerzita Komenskeho v Bratislave
35 svk Ján Kliman, Fyzikálny ústav SAV
36 svk Peter Kollár, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
37 svk Dávid Košovský, FEI STU
38 svk Liliia Kotvytska, UPJS
39 svk Mária Kovaľaková, Technická univerzita v Košiciach
40 cze Martin Kozák, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
41 svk Jozef Kravčák, Technická univerzita v Košiciach
42 svk Adela Kravčáková, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
43 cze Jan Kříž, Univerzita Hradec Králové
44 cze Alexander Kromka, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
45 svk Veronika Kuchárová, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.
46 svk Jozef Kúdelčík, Žilinská univerzita v Žiline
47 svk Martin Kuťka, Univerzita Komenského v Bratislave
48 cze Martin Ledinský, Fyzikální ústav AVČR
49 svk Jozef Leja, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita
50 cze Peter Lichard, Slezská univerzita v Opavě
51 svk Andrej Liptaj, Fyzikálny Ústav SAV, v.v.i.
52 svk Vladimír Lisý, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
53 ukr Mykhaylo Mar'yan, Uzhhorod National University
54 cze Dominika Mašlárová , Ústav fyziky plazmatu AV ČR
55 svk Peter Maták, FMFI UK
56 cze Martin Matys, The Extreme Light Infrastructure ERIC
57 svk Ivan Melo, Žilinská univerzita
58 svk Peter Mészáros, FMFI UK
59 cze Olena Mezhenska, Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
60 svk Dominik Michálek, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
61 svk Sára Mikuličová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
62 cze Jan Mlynář, FJFI ČVUT
63 svk Pavol Neilinger, Univerzita Komenského v Bratislave
64 svk Koryun Oganesyan, Institute of Experimental Physics, Kosice, Slovakia
65 svk Denisa Olekšáková, Fakulta výrobných technológií TUKE
66 svk Leoš Ondriš, Technická Univerzita v Košiciach
67 svk Tomáš Ondro, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
68 svk Jozef Onufer, FEI TUKE
69 cze Subhadip Pal, Czech Technical University in Prague
70 svk Peter Papp, Univerzita Komenského v Bratislave
71 svk Katarína Paulovičová, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.
72 cze Radek Plašil, Univerzita Karlova
73 svk Oleksandr Podopryhora, Slovenská Akadémia Vied
74 svk Pavel Povinec, Univerzita Komenského
75 svk Michal Rajňák, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.
76 swe Blahoslav Rataj, European Spallation Source ERIC
77 svk Marián REIFFERS, FHPV, Prešovská Univerzita
78 svk Anton Repko, Fyzikálny ústav SAV, v.v.i.
79 cze Vladimír Scholtz, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
80 svk Vladimir Šebeň, Prešovská univerzita, FHPV
81 svk Barbora Stachová, Comenius University in Bratislava
82 svk Milan Timko, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.
83 svk Stanislav Tokár, FMFI UK v Bratislave
84 svk Jana Tóthová, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
85 svk Oleh Turutanov, Univerzita Komenského
86 cze Jan Valenta, Univerzita Karlova
87 cze Radek Vavřička, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
88 cze Kateřina Voglová, Univerzita Hradec Králové
89 ukr Nataliya Yurkovych, Uzhhorod National University
90 svk Viktor Zaujec, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Kontakt

kcsf21@neon.dpp.fmph.uniba.sk

Termíny

31.7.2023 - registrácia
31.7.2023 - zaslanie abstraktov na adresu reiffers@saske.sk
15.8.2023 - platba poplatku
31.8.2023 - zaslanie príspevkov

Posterové prezentácie

- pdf zoznam posterov
- odporúčaný rozmer A1 portrét
- max. rozmer tabúľ 65cm x 119cm

Plagát konferencie

Zborník konferencie

Recenzovaný, anglický jazyk
- príspevok vo formáte Word, RTF
- príspevok vo formáte TEX