Programový výbor


Milan Timko - predseda
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Jan Mlynář
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT - předseda ČFS

Tibor Hianik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Eduard Hulicius
Fyzikální ústav, AV ČR, v. v. i.

Matej Jergel
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Peter Markoš
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Jozef Masarik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Stanislav Novák
Fakulty zdravotnických studií, UJEP

Radek Plašil
Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

Pavel Povinec
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Michal Rajňák
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Monika Robotková
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT - místopředsedkyně ČFS

Peter Skyba
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Organizačný výbor


Štefan Gmuca - predseda
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Peter Bokes
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, STU v Bratislave

Július Cirák
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, STU v Bratislave

Andrea Džubinská
Centrum progresívnych materiálov (CPM-TIP) UPJŠ v Košiciach

Mária Kovaľaková
Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach

Pavol Neilinger
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Marián Reiffers
Fakulta humanitných a prírodných vied, PU v Prešove

Lokálny organizačný výbor


Pavol Neilinger - predseda
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Peter Papp
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Štefan Matejčík
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Peter Bokes
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, STU v Bratislave

Kontakt

kcsf21@neon.dpp.fmph.uniba.sk

Termíny

31.7.2023 - registrácia
31.7.2023 - zaslanie abstraktov na adresu reiffers@saske.sk
15.8.2023 - platba poplatku
31.8.2023 - zaslanie príspevkov

Posterové prezentácie

- pdf zoznam posterov
- odporúčaný rozmer A1 portrét
- max. rozmer tabúľ 65cm x 119cm

Plagát konferencie

Zborník konferencie

Recenzovaný, anglický jazyk
- príspevok vo formáte Word, RTF
- príspevok vo formáte TEX