Konferenčný poplatok

220,- EUR - členovia SFS, JSMF, ČFS
230,- EUR - ostatní účastníci

Konferenčný poplatok pre riadnych účastníkov zahŕňa cenu zborníka, uvítací večer, kávové prestávky a slávnostnú večeru. Termín uhradenia konferenčného poplatku: 15.8.2023. Pri platbe po 15.8.2023 bude poplatok zvýšený o 10 EUR.

Registrácia na KČSF 21 (*povinné údaje)

Titul* Prof.     doc.     Dr.     študent
Meno*
Priezvisko*
Inštitúcia*
Pracovisko
Adresa*
Mesto*
Krajina*
E-mail*
Účastník* člen SFS, JSMF, ČFS (vložné 220,- EUR)
ostatní (vložné 230,- EUR)
Vyplňte prosím fakturačné údaje adresáta iba pokiaľ sa líšia od registračných.
Inštitúcia
Pracovisko
Adresa
Mesto
Uveďte, či požadujete vystavenie faktúry na zaplatenie vložného, ako aj prípadné VAT číslo inštitúcie, ktoré na faktúre má byť uvedené.
Potrebujem faktúru áno
nie
VAT číslo   (vo formáte SK-XXXXXXXXXX alebo CZ-XXXXXXXX ...)

Uveďte prosím svoj predbežný záujem o prezentáciu na KČSF21. Táto voľba je samozrejme nezáväzná.
Zvažujem prezentovať prednášku
poster (odporúčaný rozmer A1 portrét, max. rozmer tabúľ 65cm x 119cm)
Uveďte prosím svoju požiadavku o špeciálne stravovacie služby buď výberom z niektorých nasledujúcich možností, alebo ich uveďte v poznámke.
Špeciálne stravovacie potreby vegetarián
vegán
bezlepková diéta
iné, uveďte prosím v kolonke nižšie
 
Doplňujúce informácie
Údaje pre úhradu zo Slovenska

Názov banky a adresa: TATRA BANKA, a.s.
Hlavna 108, 040 01 Kosice, Slovakia
Názov účtu: Slovenska fyzikalna spolocnost
IBAN: SK70 1100 0000 0026 6211 0021
BIC-SWIFT: TATRSKBX
konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: PRIEZVISKO - 21KCSF

Bankové poplatky znáša platiteľ.

Údaje pre úhradu zahraničných účastníkov

Bank name & address: TATRA BANKA, a.s.
Hlavna 108, 040 01 Kosice, Slovakia
Account name (Beneficiary): Slovenska fyzikalna spolocnost
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0026 6211 0021
BIC-SWIFT code: TATRSKBX
Details of payment: LASTNAME - 21KCSF

Kontakt

kcsf21@neon.dpp.fmph.uniba.sk

Termíny

31.7.2023 - registrácia
31.7.2023 - zaslanie abstraktov na adresu reiffers@saske.sk
15.8.2023 - platba poplatku
31.8.2023 - zaslanie príspevkov

Posterové prezentácie

- pdf zoznam posterov
- odporúčaný rozmer A1 portrét
- max. rozmer tabúľ 65cm x 119cm

Plagát konferencie

Zborník konferencie

Recenzovaný, anglický jazyk
- príspevok vo formáte Word, RTF
- príspevok vo formáte TEX