Publikácie

Programová náplň sekcií konferencie sa bude tvoriť na základe abstraktov prihlásených príspevkov účastníkov, ktoré je možné posielať do 15. júla 2023. Abstrakt vo formáte Word posielajte na adresu reiffers@saske.sk.

Pokyny na prípravu abstraktov vo formáte Word

Zborník abstraktov v elektronickej forme bude k dispozícii účastníkom konferencie pred začiatkom konferencie. Abstrakty príspevkov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne budú zaradené do programu konferencie iba v prípade, že v programovej štruktúre zostane prázdny priestor.

Zborník konferencie

Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku. Termín na zasielanie príspevkov je 31. august 2023 na adresu reiffers@saske.sk.

Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte Word, resp. RTF

Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX

Kontakt

kcsf21@neon.dpp.fmph.uniba.sk

Termíny

31.7.2023 - registrácia
31.7.2023 - zaslanie abstraktov na adresu reiffers@saske.sk
15.8.2023 - platba poplatku
31.8.2023 - zaslanie príspevkov

Posterové prezentácie

- pdf zoznam posterov
- odporúčaný rozmer A1 portrét
- max. rozmer tabúľ 65cm x 119cm

Plagát konferencie

Zborník konferencie

Recenzovaný, anglický jazyk
- príspevok vo formáte Word, RTF
- príspevok vo formáte TEX