Program konferencie

Stiahnite si program konferencie v pdf formáte ako aj zoznam posterových prezentácií v pdf formáte.

Konferencia začne v pondelok 4.9. poobede (registrácia od 10:00) a skončí sa vo štvrtok 7.9. poobede. Počas nej sa uskutočnia v pondelok večer aj valné zhromaždenia Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a České fyzikální společnosti.

V pondelok večer bude uvítací večierok (v priestoroch FMFI UK) a v stredu večer spoločenský program so slávnostnou večerou – v reštaurácii na Družbe. V utorok podvečer bude posterová sekcia s občerstvením.

Harmonogram prednášok

Pondelok 4.9.2023 10:00REGISTRÁCIA
13:30OTVORENIE KONFERENCIE
Chairman: Š. Gmuca
13:45PP1 J. Degmová
POSITRON ANNIHILATION SPECTROSCOPY AS A TOOL FOR STRUCTURAL MATERIALS PERFORMANCE EVALUATION
14:35PP2 P. Markoš
ZAHALENÁ PLANÉTA
15:25OP1 H.P. Rani
WEAKLY NONLINEAR ANALYSIS OF ROTATING MAGNETOCONVECTION WITH ANISOTROPIC DIFFUSIVITIES IN EARTH’S CORE NEAR THE ONSET OF OSCILLATORY INSTABILITY
15:45PRESTÁVKA
Chairman: P. Markoš
16:00PP3 D. Aktas
ENGINEERING PHOTON PAIR SOURCE FOR FULLY MESHED TOPOLOGY IN QUANTUM NETWORKS
16:50OP2 P. Bokes
QUANTUM AND CLASSICAL BRANCHING FLOW IN SPACE AND TIME
17:10Valné zhromaždenie SFS
18:30ÚVODNÝ SPOLOČENSKÝ VEČER
Utorok 5.9.2023
Chairman: P. Bokes
08:30PP4 A. Kromka
DIAMOND – FUNCTIONAL MATERIAL FOR SENSOR APPLICATIONS
09:20OP3 M. Baránek
MODELING THE OPTICAL ABSORPTION OF MEANDERING NIOBIUM NITRIDE NANOWIRES IN THE INFRA-RED SPECTRA
09:40OP4 P. Baloh
INFLUENCE OF THE AMORPHOUS LATTICE ON MAGNETIC PROPERTIES OF Dy-DOPED PHOSPHATE GLASS
10:00OP5 P. Kollár
MAGNETIC LOSSES OF FE-FERRITE SMCs
10:20PRESTÁVKA
Chairman: A. Kromka
10:40PP5 M. Ledinský
THIN FILMS FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS UNDER ZOOM
11:30OP6 J. Kúdelčík
DIELECTRIC PROPERTIES OF POLYURETHANE NANOCOMPOSITES WITH MGO NANOPARTICLES
11:50OP24 S. Iľkovič
CLASSIC PHYSICS EXPERIMENTS AT PHYSICS OLYMPIAD USING MODERN TECHNOLOGIES
12:10PRESTÁVKA
Chairman: P. Kollár
13:40PP6 M. Kozák
ELECTRON-PHOTON INTERACTIONS FOR ADVANCED ELECTRON MICROSCOPY
14:30PP7 A. Gábris
RECURRENCE IN DISCRETE TIME STOCHASTTIC QUANTUM WALKS
15:20OP8 M. Človečko
INOVATÍVNY SPÔSOB TEPLOTNEJ KALIBRÁCIE ODPOROVEJ TERMOMETRIE V SILNÝCH MAGNETICKÝCH POLIACH A PRI TEPLOTÁCH POD 1K S POMOCOU KRYŠTÁLOVÝCH LADIČIEK
15:40OP9 P. Danylchenko
MAGNETIC PROPERTIES OF S = ½ TWODIMENSIONAL QUANTUM ANTIFERROMAGNET CU(EN)(H2O)2SO4 CONFINED INSIDE SBA-15 MESOPOROUS SILICA MATRIX
16:00PRESTÁVKA
Chairman: J. Kríž
16:30OP10 S. Tokár
SÚČASNÝ STATUS FYZIKY HIGGSOVHO BOZÓNU A TOP KVARKU VO SVETLE VÝSLEDKOV Z LHC
16:50OP11 Subhadip Pal
DEVELOPMENT OF THE ELECTRON ENDCAP HADRONIC CALORIMETER FOR EPIC EXPERIMENT AT ELECTRON ION COLLIDER
17:10OP12 A. Repko
SKÚMANIE ŠTRUKTÚRY VZBUDENÝCH STAVOV JADIER POMOCOU NEPRUŽNÉHO ELEKTRÓNOVÉHO ROZPTYLU
17:30POSTEROVÁ SEKCIA
Streda 6.9.2023
Chairman: J. Kúdelčík
08:30PP8 D. Olekšáková
IMPLEMENTATION OF MODERN ELEMENTS IN THE EDUCATION OF PHYSICS AT TECHNICAL UNIVERSITIES
09:20PP9 J. Houfková
SCIENCE ON STAGE – PRO UČITELE OD UČITELŮ - PODPORA VÝUKY FYZIKY OD MATEŘSKÝCH ŠKOL PO ŠKOLY STŘEDNÍ
10:10OP13 V. Gáliková
AKO ĎALEKO MÁ TEORETICKÁ FYZIKA K TECHNICKÝM VEDÁM (PREZENTUJEME ŠTUDENTOM SPRÁVNU METRIKU?)
10:30PRESTÁVKA
Chairman: J. Houfková
10:50PP10 S. Daniš
VŠ PEDAGOG - NOVÝ TYP UČITELE?
11:40OP14 M. Csatáryová
CURRICULUM REFORM - A CHANCE FOR THE FORMATION OF BASIC ASTRONOMY LITERACY
12:00OP15 J. Kříž
BOUND STATES IN SOFT QUANTUM WAVEGUIDES AND LAYERS
12:20PRESTÁVKA
Chairman: J. Cirák
13:50PP11 K. Oganesyan
FREE ELECTRON LASER
14:40OP16 J. Mlynář
PROGRESS IN UNDERSTANDING RUNAWAY ELECTRONS IN TOKAMAKS
15:00OP17 A. Liptaj
ROZPADY B MEZÓNOV V KOVARIANTNOM KVARKOVOM MODELI
15:20OP18 I. Melo
AESTHETIC CRITERIA IN PARTICLE PHYSICS
15:40OP19 B. Rataj
THE HIGHNESS PROJECT AND A SEARCH FOR FREE NEUTRON OSCILLATIONS AT ESS
16:00PRESTÁVKA
Chairman: M. Timko
16:30V. Kuchárova - SPMF1
16:50Ž. Chrobáková - SPMF2
17:10F. Herman - SPMF3
17:30T. Ondro - SPMF4
18:30SPOLOČENSKÝ VEČER
Štvrtok 7.9.2023
Chairman: M. Reiffers
08:30PP12 J. Strečka
MAGNETICKÝ ANALÓG FÁZOVÉHO PRECHODU VODY MEDZI KVAPALNOU A PLYNNOU FÁZOU
09:20OP20 P. Maták
UNITARITY AND SINGULARITIES IN PERTURBATIVE CALCULATIONS WITH UNSTABLE PARTICLES
09:40OP21 J. Kmec
MODEL PRE PREDIKCIU VÝSLEDKOV ŤAHOVEJ SKÚŠKY S PLASTICITOU ZÁVISLOU NA DEFORMAČNEJ RÝCHLOSTI PRI POUŽITÍ ANTIKORÓZNEHO MATERIÁLU
10:00OP22 E. Hulicius
HYBRID DETECTOR BASED ON MOVPE GROWN INGAN/GAN MQW AND BGO
10:20OP23 E. Bartoš
ELECTROMAGNETIC FORM FACTORS OF KAONS AND THEIR APPLICATIONS/ELEKTROMAGNETICKÉ FORMFAKTORY KAÓNOV A ICH APLIKÁCIE
10:40OP7 A. Džubinská
EXPERIMENTAL STUDY OF THE THERMOELECTRIC PROPERTIES OF SELECTED HEUSLER ALLOYS
11:00PRESTÁVKA
Chairman: S. Iľkovič
11:20PP13 M. Žukovič
ŠTATISTICKO-FYZIKÁLNE MODELY V GEOŠTATISTIKE
12:10OP25 S. Dubnička
TLMENÉ OSCILACNÉ PRAVIDELNÉ ŠTRUKTÚRY ODHALENÉ Z ÚDAJOV O PROTÓNOVOM EFEKTÍVNOM FORMFAKTORE OBJEKTÍVNE NEEXISTUJÚ
12:30OP26 R. Vavřička
HLEDÁNÍ INDICIÍ QCD INSTANTONŮ EXPERIMENTEM ATLAS
12:50OP27 P. Čermák
CAVITY-ENHANCED DETECTION OF NOx RADICALS PRODUCED BY DISCHARGE
13:10OP28 V. Scholtz
BIOLOGICKÉ APLIKÁCIE NETERMÁLNEJ PLAZMY
13:50ZÁVER

Kontakt

kcsf21@neon.dpp.fmph.uniba.sk

Termíny

31.7.2023 - registrácia
31.7.2023 - zaslanie abstraktov na adresu reiffers@saske.sk
15.8.2023 - platba poplatku
31.8.2023 - zaslanie príspevkov

Posterové prezentácie

- pdf zoznam posterov
- odporúčaný rozmer A1 portrét
- max. rozmer tabúľ 65cm x 119cm

Plagát konferencie

Zborník konferencie

Recenzovaný, anglický jazyk
- príspevok vo formáte Word, RTF
- príspevok vo formáte TEX