Pozvané prednášky

Engineering photon pair source for fully Meshed Topology in Quantum Networks
Djeylan Aktas   (Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., Bratislava)
Vš pedagog - nový typ učitele?
Stanislav Daniš   (Matematicko-fyzikální fakulta, UJEP Ústí nad Labem)
Positron annihilation spectroscopy as a tool for structural materials performance evaluation
Jarmila Degmová   (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava)
Science on Stage - didaktika
Jitka Houfková   (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)
Recurrence in discrete time stochastic quantum walks
Aurel Gábris   (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT)
Electron-photon interactions for advanced electron microscopy
Martin Kozák   (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
Diamond – functional material for sensor applications
Alexander Kromka   (Fyzikální ústav AV ČR)
Thin Films for Photovoltaic Applications under Zoom
Martin Ledinský   (Fyzikální ústav AV ČR)
Zahalená planéta
Peter Markoš   (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave)
Free electron laser
Koryun Oganesyan   (Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice)
Implementácia moderných prvkov do výučby fyziky na technicky zameraných vysokých školách
Denisa Olekšáková   (Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, TUKE)
Magnetický analóg fázového prechodu vody medzi kvapalnou a plynnou fázou (Magnetic analogue of liquid-gas phase transition of water)
Jozef Strečka   (Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice)
Štatisticko-fyzikálne modely v geoštatistike
Milan Žukovič   (Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice)

Kontakt

kcsf21@neon.dpp.fmph.uniba.sk

Termíny

31.7.2023 - registrácia
31.7.2023 - zaslanie abstraktov na adresu reiffers@saske.sk
15.8.2023 - platba poplatku
31.8.2023 - zaslanie príspevkov

Posterové prezentácie

- pdf zoznam posterov
- odporúčaný rozmer A1 portrét
- max. rozmer tabúľ 65cm x 119cm

Plagát konferencie

Zborník konferencie

Recenzovaný, anglický jazyk
- príspevok vo formáte Word, RTF
- príspevok vo formáte TEX