Michal Ďurian

durian(kyslaryba)fmph.uniba.sk

F2-54

 

Matúš Sámel

 

Skriptá

Peter Lukáč - Zbierka príkladov z vákuovej fyziky (link pdf)

 

Učebnice

Austin Chambers - Modern Vacuum Physics (link pdf)

G. F. Weston - Ultrahigh Vacuum Practice (link pdf)

 

Cvičenia

8.11. - povrchové javy: 3.1, 3.4; nestihli sme: 3.6

študijné materiály: Chambers kap. 4.5 - všeobecný prehľad;

15.11 - povrchové javy

22.11 - vodivosti vákuových systémov; Lukáč 4.3, 4.7

študijné materiály: Chambers kap. 5.1 - režimy prúdenia; kap. 5.2 - prietok; 5.3 - vodivosť; 5.5.4 - vodivosť rúry pri viskóznom prúdení; 5.6.1 -  vodivosť rúry pri molekulárnom prúdení


Domáce úlohy

DÚ 1 (odovzdať 29.11)

Lukáč: 4.4; študijný materiál - Chambers kap. 5.6.1