Vákuová fyzika

Cvičenia z vákuovej fyziky

Elementárne procesy v plazme

 


Témy bakalárskych prác:

 

 

 

Témy diplomových prác:

 

 

Témy dizertačných prác:

 

 

 

 


 

Spracovanie experimentálnych dát - príklady

Hmotnostná spektrometria